foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
018/804-523
jpzaputevealeksinac@mts.rs

aleksinac grb

AMSS

ministarstvo logo

 

Republicki hidrometeoroloski zavod Srbije

Електрична енергија ЈНМВ 22/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Гуме за возни парк - ЈНМВ 21/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Конкурсна документација (прва измена)

Обавештење о продужењу рока

Питања и одговори

Конкурсна документација (друга измена)

Обавештење о продужењу рока (2)

Питања и одговори (2)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

___________________________________________________________________________________

Гуме за возни парк - ЈНМВ 20/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

___________________________________________________________________________________

Грађевински материјал и припадајући производи - Производи од бетона ЈНМВ 19/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

___________________________________________________________________________________

Радови на уређењу атарски путева  у Месним заједницама на територији општине Алексинац ЈНМВ 18/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације (1)

Измена конкурсне документације (2)

Обавештење о продужењу рока (1)

Обаваешење о продужењу рока (2)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

___________________________________________________________________________________

Хоризонтална сигнализација ЈНМВ 17/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

___________________________________________________________________________________

Услуге поправке и одржавања моторних возила ЈНМВ 16/2017 (поновљени поступак)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Конкурсна документација (измењена)

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 4

Одлука о додели уговора - Партија 5

Одлука о обустави поступка - Партија 1

Одлука о обустави поступка - Партија 3

Обавештење о обустави поступка - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о обустави поступка - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

Обавештење о закљученом уговору - Партија 5

___________________________________________________________________________________

Гориво ЈНВВ 4/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Конкурсна документација - измењена

Обавештење о продужењу рока

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

___________________________________________________________________________________

Радови на уређењу атарских путева ЈНМВ 15/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

___________________________________________________________________________________

Резервни делови за возни парк ЈНМВ 14/2017 - поновљени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о обустави поступка - Партија 3

___________________________________________________________________________________

Услуге поправке и одржавања моторних возила ЈНМВ 13/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 4

Одлука о додели уговора - Партија 5

Одлука о додели уговора - Партија 6

Одлука о додели уговора - Партија 7

Одлука о додели уговора - Партија 8

Одлука о додели уговора - Партија 9

Одлука о додели уговора - Партија 10

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

Обавештење о закљученом уговору - Партија 8

Обавештење о обустави поступка - Партија 5

Обавештење о обустави поступка - Партија 6

Обавештење о обустави поступка - Партија 7

Обавештење о обустави поступка - Партија 9

Обавештење о обустави поступка - Партија 10

___________________________________________________________________________________

Камион кипер са раоником за чишћење снега ЈНВВ 3/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

___________________________________________________________________________________

Боје и лакови ЈНМВ 12/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори 1

Питања и одговори 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

___________________________________________________________________________________

Радна машина - Грејдер ЈНВВ 2/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Обавештење и продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору

___________________________________________________________________________________

Мазива ЈНМВ 11/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

___________________________________________________________________________________

Саобраћајни знаци ЈНМВ 10/2017

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Питања и одговори

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

____________________________________________________________________________________

Производи од гвожђа ЈНМВ 9/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

____________________________________________________________________________________

Материјал за поправљање путева ЈНМВ 8/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора Партија1

Одлука о обустави поступка Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

____________________________________________________________________________________

Шљунак, песак, дробљени камен и агрегати ЈНМВ 7/2017 - Поновљен поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

____________________________________________________________________________________

Резервни делови - ЈНМВ 6/017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Обавештење о продужењу рока

Измена конкурсне документације

Одлука о обустави поступка - Партија 1

Одлука о обустави поступка - Партија 7

Одлука о обустави поступка - Партија 10

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 4

Одлука о додели уговора - Партија 8

Одлука о додели уговора - Партија 9

Одлука о додели уговора - Партија 5

Одлука о додели уговора - Партија 6

Одлука о додели уговора - Партија 11

Одлука о додели уговора - Партија 12

Одлука о додели уговора - Партија 13

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

Обавештење о закљученом уговору - Партија 5

Обавештење о закљученом уговору - Партија 6

Обавештење о закљученом уговору - Партија 8

Обавештење о закљученом уговору - Партија 9

Обавештење о закљученом уговору - Партија 11

Обавештење о закљученом уговору - Партија 12

Обавештење о закљученом уговору - Партија 13

Обавештење о обустави поступка - Партија 1

Обавештење о обустави поступка - Партија 7

Обавештење о обустави поступка - Партија 10

____________________________________________________________________________________

Асфалтна маса - ЈНВВ 1/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена конкурсне докумантације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

____________________________________________________________________________________

Грађевински материјал и припадајући производи ЈНМВ 5/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Одлука о додели уговора Партија 1

Одлука о додели уговора Партија 2

Одлука о додели уговора Партија 3

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 3

____________________________________________________________________________________

Индустријска со ЈНМВ 4/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

____________________________________________________________________________________

Шљунак, песак, дробљени камен и агрегати ЈНМВ 3/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора Партија 1

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о обустави поступка Партија 2

Одлука о обустави поступка Партија 2

____________________________________________________________________________________

Физичко обезбеђење објеката ЈНМВ 2/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне докумантације

Питање и одговор

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

____________________________________________________________________________________

Индустријска со ЈНМВ 1/2017

Обавештење о обустави поступка

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка