foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
018/804-523
jpzaputevealeksinac@mts.rs

aleksinac grb

AMSS

ministarstvo logo

 

Republicki hidrometeoroloski zavod Srbije

Број: 107

Датум: 30.01.2023.год.

      На основу члана 22. Закона о јавним предузећима, чл. 45. Оснивачког акта ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац и чл. 47. Статута предузећа, Надзорни одбор предузећа, дана 30.01.2023. године, донео је:  

ЦЕНОВНИК РАДА МАШИНА И УРЕЂАЈА ЗА РАДОВЕ НА СЛОБОДНОМ ТРЖИШТУ

1

Ровокопач са утоварном лопатом

рад

радни сат

 6.750,00

чекање на посао

радни сат

4.370,00

2

Виброваљак до 12т

рад

радни сат

 6.000,00

чекање на посао

радни сат

3.000,00

3

Камион носивости до 20т

рад

радни сат

12.100,00

чекање на посао

радни сат

7.800,00

4

Камион носивости до 14т

рад

радни сат

7.780,00

чекање на посао

радни сат

  5.030,00

5

Камион носивости до 8т

рад

радни сат

  5.000,00

чекање на посао

радни сат

2.630,00

6

Путарско возило

рад

радни сат

 2.630,00

чекање на посао

радни сат

1.500,00

7

Булдозер CAT D 5

рад

радни сат

  8.400,00

чекање на посао

радни сат

5.430,00

8

Грејдер

рад

радни сат

  8.400,00

чекање на посао

радни сат

5.430,00

9

Вибро плоча (вибро жаба)

рад

радни сат

  2.350,00

чекање на посао

радни сат

1.500,00

10

Секачица асфалта

до 70 мм

по м1 реза

310,00

од 70 мм до 120 мм

по м1 реза

560,00

од  121 мм до 170 мм

по м1 реза

      780,00

 

НАПОМЕНА: Све цене су без обрачунатог пореза на додату вредност

                                                                                                         Председник НО:

                                                                                               Ташана Јевтић дипл. прав.