foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
018/804-523
jpzaputevealeksinac@mts.rs

aleksinac grb

AMSS

ministarstvo logo

 

Republicki hidrometeoroloski zavod Srbije

ЈНМВ 27/2019 - Резервни делови за возни парк - половни делови

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 26/2019 - Грађевински материјал

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 25/2019 - Услуге сервиса и поправке моторних возила

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о обустави поступка - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 4

Обавештење о обустави поступка - Партија1

Обавештење о обустави поступка - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

ЈНМВ 24/2019 - Електрична енергија

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 23/2019 - Хоризонтална сигнализација - Лежећи полицајци

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 22/2019 - Резервни делови за возни парк - Дијамантска тестера за сечење асфалта

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 21/2019 - Хоризонтална сигнализација - Платформе за успорење брзине

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 20/2019 - Услуге закупа радних машина

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 19/2019 - Услуге поправке и одржавања моторних возила

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о обустави поступка - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о обустави поступка - Партија 3

ЈНВВ 5/2019 - Гориво

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 18/2019 - Услуге поправке и одржавања моторних возила

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка - Партија 2

Одлука о обустави поступка - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 4

Одлука о обустави поступка - Партија 5

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о обустави поступка - Партија 2

Обавештење о обустави поступка - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

Обавештење о обустави поступка  Партија 5

ЈНМВ 17/2019 - Мазива

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Питања и одговори 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНВВ 4/2019 - Услуга ангажовања радне снаге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 16/2019 - Саобраћајна сигнализација - Хоризонтална сигнализација - Платформе за пешачке прелазе за успоравање брзине

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученим уговору

ЈНМВ 15/2019 - Радови на обележавању средње линије

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 14/2019 - Осигурање

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 13/2019 - Хоризонтална сигнализација - боје за обележавање путева

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 12/2019 - Услуге дефектаже пнеуматског система машине за обележавање HOFMAN H26-1

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

ЈНМВ 11/2019 - Услуге осигурања

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

ЈНМВ 10/2019 - Услуге изнајмљивања радних машина - Асфалтна гарнитура

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 9/2019 - Метална галантерија и пратећи производи

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 8/2019 - Резервни делови за возни парк

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 4

Одлука о додели уговора - Партија 5

Одлука о додели уговора - Партија 6

Одлука о додели уговора - Партија 7

Одлука о додели уговора - Партија 8

Одлука о додели уговора - Партија 9

Одлука о додели уговора - Партија 10

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

Обавештење о закљученом уговору - Партија 5

Обавештење о закљученом уговору - Партија 6

Обавештење о закљученом уговору - Партија 7

Обавештење о закљученом уговору - Партија 8

Обавештење о закљученом уговору - Партија 9

Обавештење о закљученом уговору - Партија 10

ЈНМВ 7/2019 - Комбиновани вибро ваљак за земљу

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 6/2019 - Осигурање

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о обустави поступка  - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о обустави поступка - Партија 2

ЈНВВ 3/2019 - Комбинована грађевинска машина

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 5/2019 - Услуге дефектаже пнеуматског система за машине за обележавање Хофман  Х 26-1

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

ЈНМВ 4/2019 - Грађевински материјал и припадајући производи

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације (2)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Обавештење о закључном уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

ЈНВВ 2/2019 - Услуге ангажовања радне снаге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

JНМВ 3/2019 - Шљунак, песак, дробљени камен и агрегати

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 1

Одлука о додели уговора 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

ЈНМВ 2/2019 - Гуме за возни парк

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питање и одговор 1

Питање и одговор 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

______________________________________________________________________________

ЈНВВ 1/2019 - Асфалтна маса

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

______________________________________________________________________________

ЈНМВ 1/2019- Индустријска сo

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

______________________________________________________________________________