foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
018/804-523
jpzaputevealeksinac@mts.rs

aleksinac grb

AMSS

ministarstvo logo

 

Republicki hidrometeoroloski zavod Srbije

ЈНВВ 4/2020 - Гориво

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Питање и одговор

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 20/2020 - Мазива

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 19/2020 - Саобраћајна сигнализација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

ЈНМВ 18/2020 - Резервни делови за возни парки

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор

Измењена конкурсна документација 1

Измењена конкурсна документација 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

ЈНМВ 17/2020 - Услуге поправке и одржавања моторних возила

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о обустави поступка - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 4

Одлука о додели уговора - Партија 5

Одлука о додели уговора - Партија 6

Одлука о додели уговора - Партија 7

Одлука о обустави поступка - Партија 8

Одлука о додели уговора - Партија 9

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о обустави поступка - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

Обавештење о закљученом уговору - Партија 5

Обавештење о закљученом уговору - Партија 6

Обавештење о закљученом уговору - Партија 7

Обавештење о обустави поступка - Партија 8

Обавештење о закљученом уговору - Партија 9

ЈНМВ 16/2020 - Резервни делови за возни парк

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 15/2020 - Резервни делови за возни парк

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

ЈНМВ 14/2020 - Радови на обележавању средње линије на локалним путевима и улицама у граду

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 13/2020 - Услуге осигурања

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

Питање и одговор

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

ЈНМВ 12/2020 - Резервни делови за возни парк

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 4

Одлука о обустави поступка - Партија 5

Одлука о додели уговора - Партија 6

Одлука о обустави поступка - Партија 7

Одлука о додели уговора - Партија 8

Одлука о додели уговора - Партија 9

Одлука о додели уговора - Партија 10

Обавештење о обустави поступка - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

Обавештење о обустави поступка - Партија 5

Обавештење о закљученом уговору - Партија 6

Обавештење о обустави поступка - Партија 7

Обавештење о закљученом уговору - Партија 8

Обавештење о закљученом уговору - Партија 9

Обавештење о закљученом уговору - Партија 10

ЈНВВ 3/2020 - Услуге ангажовања радне снаге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 11/2020 - Метална галантерија и пратећи материјал за завршну обраду

Позив за поношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

ЈНМВ 10/2020 - Грађевински материјал и пратећи производ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

ЈНМВ 9/2020 - Саобраћајни знаци

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 8/2020 - Услуга поправке радне машине - булдозер

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 7/2020 - Дрбљен камен и агрегати

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 6/2020 - Индустријска со

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 5/2020 - Боје за обележавање путева

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 4/2020 - Хоризонтална сигнализација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 3/2020 - Гуме за возни парк

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2/2020 - Вертикална сигнализација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

ЈНМВ 1/2020 - Шљунак, песак, дробљен камен и агрегати - шљунак и песак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНВВ 2/2020 - Камион кипер

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНВВ 1/2020 - Асфалтна маса

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору