foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
018/804-523
jpzaputevealeksinac@mts.rs

aleksinac grb

AMSS

ministarstvo logo

 

Republicki hidrometeoroloski zavod Srbije

Позив за подношење понуда - Резервни делови за телескопе и тримере

Позив за подношење понуда - Набавка ножева за таруп Пронар

Позив за подношење понуда - Материјал за поправку скеле

Позив за подношење понуда - Услуга штампе

Позив за подношење понуда - Готов бетон МБ20

Позив за подношење понуда - Менаџмент возила и сонда за мерење горива

Позив за подношење понуда - Материјал за потребе браварске радионице

Позив за посношење понуда - Пратећи производи за завршну обраду металне галантерије

Позив за подношење понуда - Заштитна опрема

Позив за подношење понуда - Готов бетон МБ20

Позив за подношење понуда - Услуге осигурања

Позив за подношење понуда - Одржавање интернет стране

Позив за подношење понуда - Материјал за уређење просторија

Позив за подношење понуда - Испитивање радне околине микроклиме за зимски период аутомеханичарска радионица

Позив за подношење понуда - Метална галантерија

Позив за подношење понуда - Средства за хигијену

Позив за подношење понуда - Ручни алати

Позив за подношење понуда - Канцеларијски материјал

Позив за подношење понуда - Материјал за чајну кухињу

Позив за подношење понуда - Контролисање мобилних уређаја за гашење пожара и против пожарног хидранта

Позив за подношење понуда - Организовање и вођење послова безбедности и здравља на раду