foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
018/804-523
jpzaputevealeksinac@mts.rs

aleksinac grb

AMSS

ministarstvo logo

 

Republicki hidrometeoroloski zavod Srbije

ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
УДАЉЕНОСТ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА


1. Локални пут Л-1, Житковац – Витковац:


- Прћиловица – Доњи Адровац....................2,0 км
- Доњи Адровац – Трњане..........................3,0 км
- Трњане – Корман....................................3,0 км
- Корман – Горњи Љубеш..........................2,0 км
- Горњи Љубеш – Срезовац.......................1,0 км
- Срезовац – Доњи Љубеш........................1,0 км
- Доњи Љубеш – Витковац........................3,5 км


УКУПНО: 16,5 км


2. Локални пут Л-2, Трњане – Јаковље:


- Трњане – Доња Пешчаница………………........1,0 км
- Доња Пешчаница – Горња Пешчаница......2,0 км
- Горња Пешчаница – Гредетин..................2,0 км
- Гредетин – Радевац................................3,0 км
- Радевац – Јаковље.................................3,5 км


УКУПНО: 11,5 км


3. Локални пут Л-3, Тешица – Велики Дреновац:
- Тешица – Грејач........................................4,0 км
- Грејач – Велики Дреновац.........................2,0 км


УКУПНО: 6,0 км


4. Локални пут Л-4, Житковац – Горње Сухотно:
- Прћиловица – Доње Сухотно.....................4,0 км
- Доње Сухотно – Горње Сухотно................2,0 км
- Горње Сухотно – Каменица.......................4,0 км


УКУПНО: 10,0 км


5. Локални пут Л-5, Суботинац – Мозгово:
- Суботинац – Мозгово.................................8,0 км
- Мозгово – граница са општ. Ражањ............2,7 км


УКУПНО: 10,7 км


6. Локални пут Л-6, Катун – Липовац:
- Катун – Добрујевац.....................................2,0 км
- Добрујевац – Станци...................................3,0 км
- Станци – Липовац........................................8,8 км


УКУПНО: 13,8 км


7. Локални пут Л-7, Дражевац – Рсовац:
- Дражевац – Бели Брег................................5,0 км
- Бели Брег – Доњи Крупац...........................3,0 км
- Доњи Крупац – Горњи Крупац.....................4,0 км
- Горњи Крупац – Рсовац...............................2,4 км


УКУПНО: 14,4 км


8. Локални пут Л-8, Гредетин –Каменица:
- Гредетин – Крушје.......................................2,0 км
- Крушје – Лознац..........................................2,0 км
- Лознац – Каменица......................................3,0 км
- Каменица – Кулина......................................2,0 км


УКУПНО: 9,0 км


9. Локални пут Л-9, Станци – Црна Бара:
- Станци – Пруговац........................................4,0 км
- Пруговац – Црна Бара...................................1,0 км
- Црна Бара – граница са општ. Сокобања.......3,2 км


УКУПНО: 8,2 км


10. Локални пут Л-10, Кулина – Љуптен:
- Кулина – Љуптен...........................................4,0 км
- Љуптен – веза на држ. пут бр. 216.................2,5 км


УКУПНО: 6,5 км


11. Локални пут Л-11, Грејач – Дашница:
- Грејач – Дашница.................................................3,2 км
12. Локални пут Л-12, Лоћика – Мали Дреновац:
- Лоћика – Мали Дреновац......................................3,6 км
13. Локални пут Л-13, Лоћика – Копривница:
- Лоћика – Копривница...........................................2,7 км
14. Локални пут Л-14, Врћеновица – Шурић:
- Врћеновица – Шурић............................................1,5 км
15. Локални пут Л-15, Врћеновица – Честа:
- Врћеновица – Честа.............................................0,6 км
16. Локални пут Л-16, Лужане - Моравски Бујмир:
- Лужане – М. Бујмир.............................................3,3 км
17. Локални пут Л-17, Нозрина – Беља:
- Нозрина – Стублина.............................................2,0 км
- Стублина – Беља.................................................1,4 км


УКУПНО: 3,4 км


18. Локални пут Л-18, Д. Адровац – Г. Адровац:
- Д. Адровац – Г. Адровац...................................4,4 км
19. Локални пут Л-19, Рутевац – Брадарац:
- Рутевац – скрет. за Брадарац ..........................4,0 км
- скрет. за Брадарац – Брадарац........................2,0 км
- скрет за Брадарац – Лок. пут Л-5.....................3,0 км
- лок. пут Л-5 – Мали цвет..................................4,0 км


УКУПНО: 13,0 км


20. Локални пут Л-20, Бобовиште – Ћићина:
- Бобовиште – Ћићина........................................3,0 км
- Бобовиште – скретање са старог аутопута........4,0 км


УКУПНО: 7,0 км


21. Локални пут Л-21, Г. Крупац – Преконози:
- Г. Крупац – Преконози......................................4,0 км
- Преконози – граница са општ. Сокобања...........1,8 км


УКУПНО: 5,8 км


22. Локални пут Л-22, Тешица – Дражевац:
- Тешица – Дражевац...........................................5,0 км
23. Локални пут Л-23, Тешица – Банковац:
- Тешица – Банковац...........................................2,0 км
24. Локални пут Л-24, Глоговица – Пруговац:
- Глоговица – Пруговац........................................7,0 км
25. Локални пут Л-25, Глоговица – Алексинац војнички пут:
- Глоговица - Алексинац......................................3,0 км
26. Локални пут Л-26, Житковац (бара) – Доњи Адровац (Солунска улица):
- Житковац - Доњи Адровац.................................2,2 км