foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
018/804-523
jpzaputevealeksinac@mts.rs

aleksinac grb

AMSS

ministarstvo logo

 

Republicki hidrometeoroloski zavod Srbije

Позив за подношење понуда - Колективно осигурање

Позив за подношење понуда - Обука возача за стицање почетног срс семинара за обнову лиценце

Позив за подношење понуде - Резервни делови за тримере, телескопе и моторне тестере

Позив за подношење понуда - Готов бетон

Позив за подношење понуда - Ревизија редовних финансијских извештаја за 2023. годину

Позив за подношење понуда - Резервни делови за телескопе, тримере и моторне тестере

Позив за подношење понуда - Моторни телескоп

Позив за подношење понуда - Моторни тример

Позив за подношење понуда - Здравствене услуге

Позив за подношење понуда - Набавка електро материјала

Позив за подношење понуда - Материјал за потребе браварске радионице

Позив за подношење понуда - резeрвни делови - Уградни мотор Ламбардини

Позив за подношење понуда - Архивске полице, канцеларијски намештај

Позив за подношење понуда - Израда електроинсталација за објекте на плацу - аутомеханичарска радионица  предузећа

Позив за подношење понуда - Услуга сервиса и одржавања клима уређаја

Позив за подношење понуда - Средства за хигијену

Позив за подношење понуда - Сервис турбине за Ивеко тракер

Позив за подношење понуда - Секач за асфалт

Позив за подношење понуда - Менаџмент возила и Сонде за мерење горива

Позив за подношење понуда - Електро материјал за одржавање пословних просторија

Позив за подношење понуда - Рад багера

Позив за подношење позива - набавка ручног алата

Позив за подношење понуда - пратећи производи за завршну обраду металне галантерије

Позив за подношење понуда - Битуменска емулзија

Позив за подношење понуда - Испитивање услова радне околине микроклиме за зимски период

Позив за подношење понуда - Испитивање и мерење електроинсталација, визуелни преглед и израда извештаја

Позив за подношење понуда - Интернет страна

Позив за подношење понуда - Материјал за чајну кухињу (поновљен поступак)

Позив за подношење понуда - Канцеларијски материјал

Позив за подношење понуда - Материјал за чајну кухињу

Позив за подношење понуда - Заштитна опрема

Позив за подношење понуда - Метална галантерија