foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
018/804-523
jpzaputevealeksinac@mts.rs

aleksinac grb

AMSS

ministarstvo logo

 

Republicki hidrometeoroloski zavod Srbije

Број:107/1

Датум: 30.01.2023.год.  

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима, чл. 45. Оснивачког акта ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац и чл. 47. Статута предузећа, Надзорни одбор предузећа, дана 30.01.2023. године, донео је:

ЦЕНОВНИК ПРЕВОЗА КАМИОНОМ ЗА РАДОВЕ НА СЛОБОДНОМ                      ТРЖИШТУ

ШИФРА ПОЗИЦИЈЕ

       ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ

ЈЕДИН. ЦЕНА

дин/T

1

ПРЕВОЗ НА 0,2 км

T

170,00

2

ПРЕВОЗ НА 0,2 км

T

183,00

3

ПРЕВОЗ НА 0,4 км

T

185,00

4

ПРЕВОЗ НА 0,5 км

T

201,00

5

ПРЕВОЗ НА 0,6 км

T

205,00

6

ПРЕВОЗ НА 0,7 км

T

211,00

7

ПРЕВОЗ НА 0,8 км

T

217,00

8

ПРЕВОЗ НА 0,9 км

T

228,00

9

ПРЕВОЗ НА 1 км

T

237,00

10

ПРЕВОЗ НА 2 км

T

344,00

11

ПРЕВОЗ НА 3 км

T

387,00

12

ПРЕВОЗ НА 4 км

T

420,00

13

ПРЕВОЗ НА 5 км

T

446,00

14

ПРЕВОЗ НА 6 км

T

470,00

15

ПРЕВОЗ НА 7 км

T

500,00

16

ПРЕВОЗ НА 8 км

T

530,00

17

ПРЕВОЗ НА 9 км

T

560,00

18

ПРЕВОЗ НА 10 км

T

578,00

19

ПРЕВОЗ НА 15 км

T

760,00

20

ПРЕВОЗ НА 20 км

T

882,00

21

ПРЕВОЗ НА 25 км

T

1.080,00

22

ПРЕВОЗ НА 30 км

T

1.140,00

23

ПРЕВОЗ НА 35 км

T

1.310,00

24

ПРЕВОЗ НА 40 км

T

1.480,00

25

ПРЕВОЗ НА 45 км

T

1.650,00

26

ПРЕВОЗ НА 50 км

T

1.820,00

27

ПРЕВОЗ НА 55 км

T

1.980,00

28

ПРЕВОЗ НА 60 км

T

2.150,00

29

ПРЕВОЗ НА 65 км

T

2.330,00

30

ПРЕВОЗ НА 70 км

T

2.490,00

31

ПРЕВОЗ НА 75 км

T

2.655,00

32

ПРЕВОЗ НА 80 км

T

2.823,00

33

ПРЕВОЗ НА 85 км

T

2.995,00

34

ПРЕВОЗ НА 90 км

T

3.170,00

35

ПРЕВОЗ НА 95 км

T

3.330,00

36

ПРЕВОЗ НА 100 км

T

3.500,00

37

ПРЕВОЗ НА 110 км

T

3.840,00

38

ПРЕВОЗ НА 120 км

T

4.170,00

39

ПРЕВОЗ НА 130 км

T

4,500,00

40

ПРЕВОЗ НА 140 км

T

4.880,00

41

ПРЕВОЗ НА 150 км

T

5.180,00

НАПОМЕНА:   -Све цене су без обрачунатог пореза на додату вредност услуга

                             -Ценом је обухваћен и рад возача

                            -У колико се превоз врши путем са наплатом цена се увећава за 5%

                                                                                                    

                                                                                                         Председник НО:

                                                                                               Ташана Јевтић дипл. прав.