foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
018/804-523
jpzaputevealeksinac@mts.rs

aleksinac grb

AMSS

ministarstvo logo

 

Republicki hidrometeoroloski zavod Srbije

Позив за подношење понуда - Делови за епохе и раонике

Позив за подношење понуда - топлотна, соларна  фолија

Позив за подношење понуда - Коса за вишенаменско возило

Позив за подношење понуда - Набавка резервних делова за епохе и раонике

Позив за подношење понуда - Гуме за возни парк

Позив за подношење понуда - Заштитна опрема

Позив за подношење понуда - Резервни делови за Ладу Ниву

Позив за подношење понуда - Материјал за чајну кухињу

Позив за подношење понуда - Услуге ревизије редовних финансијских извештаја за 2021. годину

Позив за подношење понуда - електро делови

Позив за подношење понуда - Набавка услуга извештаја, визуелни преглед и мереље електро инсталација

Позив за подношење понуда - Набавка услуге хидрауличних црева - поновљен поступак

Позив за подношење понуда - Услуга израде хидрауличних црева

Позив за подношење понуда - Металостругарске услуге

Позив за подношење понуда - Вулканизерске услуге

Позив за подношење понуда - Услуге одржавања електроинсталација

Позив за подношење понуда - Услуга контролисања мобилних уређаја за гашење пожара и противпожарног хидранта

Позив за подношење понуда - Услуга испитивања услова радне околине микроклиме

Позив за подношење понуда - Материјал за аутолимарске радове

Позив за подношење понуда - Метална галантерија (поновљен поступак)

Позив за подношење понуда - Материјал за завршну обраду металне галантерије (поновљен поступак)

Позив за подношење понуда - Средства за хигијену

Позив за подношење понуда - Репрезентација (поновљен)

Позив за подношење понуда - Рачунарска опрема

Позив за подношење понуда - Метална галантерија

Позив за подношење понуда - Пратећи материјал за завршну обраду  металне галантерије

Позив за подношење понуда - Ручни алат

Позив за подношење понуда - Репрезентација

Позив за подношење понуда - Здравствене услуге

Позив за подношење понуда - Набавка електо-материјала

Позив за подношење понуда - Одржавање сајта

Позив за подношење понуда - Битуменска емулзија КН 60 у поновљеном поступку

Позив за подношење понуда - Набавка лаптопа

Позив за подношење понуда - Услуга менаџмент возила и сонде за мерење горива - измењен

Позив за подношење понуда - Електронска правна база

Позив за подношење понуда - Битуменска емулзија KN60

Позив за подношење понуда - Услуга менаџмент возила и сонде за мерење горива

Позив за подношење понуда - Обука за правилно коришћење тахографа (поновљен)

Позив за подношење понуда - Радна одећа и обућа

Позив за подношење понуда - Набавка канцеларијског материјала

Позив за подношење понуда - Набавка топлотне, соларне (термоизолационе) фолије

Позив за подношење понуда - Обука за правилно коришћење тахографа

Позив за подношење понуда - Основна обука запослених из ЗОП-а

Позив за подношење понуда - Дезинфекциона средства и заштитна опрема