foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
018/804-523
jpzaputevealeksinac@mts.rs

aleksinac grb

AMSS

ministarstvo logo

 

Republicki hidrometeoroloski zavod Srbije

Шифра Опис позиције Јединица мере Цена
1 Превоз на 0,2 км Т 141,00
2 Превоз на 0,3 км Т 153,00
3 Превоз на 0,4 км Т 154,00
4 Превоз на 0,5 км Т 168,00
5 Превоз на 0,6 км Т 170,00
6 Превоз на 0,7 км Т 176,00
7 Превоз на 0,8 км Т 181,00
8 Превоз на 0,9 км Т 190,00
9 Превоз на 1 км Т 198,00
10 Превоз на 2 км Т 287,00
11 Превоз на 3 км Т 323,00
12 Превоз на 4 км Т 349,00
13 Превоз на 5 км Т 372,00
14 Превоз на 6 км Т 392,00
15 Превоз на 7 км Т 417,00
16 Превоз на 8 км Т 441,00
17 Превоз на 9 км Т 467,00
18 Превоз на 10 км Т 482,00
19 Превоз на 15 км Т 634,00
20 Превоз на 20 км Т 735,00
21 Превоз на 25 км Т 894,00
22 Превоз на 30 км Т 951,00
23 Превоз на 35 км Т 1090,00
24 Превоз на 40 км Т 1233,00
25 Превоз на 45 км Т 1372,00
26 Превоз на 50 км Т 1515,00
27 Превоз на 55 км Т 1653,00
28 Превоз на 60 км Т 1792,00
29 Превоз на 65 км Т 1936,00
30 Превоз на 70 км Т 2073,00
31 Превоз на 75 км Т 2213,00
32 Превоз на 80 км Т 2353,00
33 Превоз на 85 км Т 2496,00
34 Превоз на 90 км Т 2640,00
35 Превоз на 95 км Т 2773,00
36 Превоз на 100 км Т 2917,00
37 Превоз на 110 км Т 3200,00
38 Превоз на 120 км Т 3478,00
39 Превоз на 130 км Т 3756,00
40 Превоз на 140 км Т 3060,00
41 Превоз на 150 км Т 4317,00

 

ЦЕНЕ СУ БЕР ОБРАЧУНАТОГ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

- ЦЕНОМ ЈЕ ОБУХВАЋЕН И РАД ВОЗАЧА

- УКОЛИКО СЕ ПРЕВОЗ ВРШИ ПУТЕМ СА НАПЛАТОМ, ЦЕНА СЕ УВЕЋАВА ЗА 5%